0475 - 503170

Prijs berekenen

Vragen

Privé-vervoer naar de luchthaven.
Vakantie Taxi Limburg verzorgt privé vervoer voor 1 t/m 8 personen vanuit de  provincie Limburg naar alle luchthavens in binnen en buitenland.

Bij Vakantie Taxi Limburg wordt uw rit niet gecombineerd met de ritten van andere reizigers.
Wij bieden uitsluitend privé-vervoer naar de luchthavens.

Luchthavenvervoer op maat.
Vanaf u huisadres of kantoor naar de luchthaven, of wenst u opgehaald te worden vanaf de luchthaven?
Snel, Flexibel en klantgericht, bij ons bent u aan het juiste adres! 
Voor zowel particulier en zakelijk luchthavenvervoer.

Reserveren.
U kunt eenvoudig reserveren op de website, per email of telefonisch.
Deze tarieven gelden voor een reservering minimaal 24 uur voor vertrek.
Bij een reservering binnen 24 uur zullen wij een meerprijs hanteren.
Wenst u met creditcard te betalen? Gelieve het bij uw boeking te vermelden.
Voor creditcard betalingen geldt een toeslag van €3,-.

Bevestiging.
U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw boeking.
Hierin staan alle gegevens in vermeldt.

Bagage.
Wij begrijpen dat u reisbagage meeneemt. De voertuigen die worden ingezet zijn hierop ook ingericht. We rekenen erop dat elke passagier een koffer van gebruikelijk reisformaat meeneemt en eventueel wat kleine handbagage.

Neemt u meer bagage mee dan wij verwachten, of neemt u bijzondere bagage mee zoals opvouwbare rolstoel of golftas, of neemt u meer dan 1 koffers per persoon mee, dan vragen we u om dat te vermelden bij het reserveren.

Meerdere ophaaladressen.
U reist met een gezelschap en wenst op meerdere adressen opgehaald te worden?
Uiteraard is dit mogelijk, gelieve dit bij uw boeking te vermelden.
Aan de hand van de adresgegevens zullen de meerkosten worden berekend.

Ophaaltijd heenreis.
Op de bevestiging staat de ophaaltijd.
Wij adviseren u om ongeveer een kwartier voor het ophaaltijdstip klaar te staan.

Ontmoetingsplaats luchthavens.
30 minuten na landingstijd wacht de chauffeur op u bij  de gate van de luchthaven.
U herkent de chauffeur aan het bordje met logo Vakantie Taxi Limburg.
Wij houden de vluchtgegevens in de gaten.

Aantal passagiers.
Taxi maximaal 3 passagiers. (Station wagon met voldoende bagageruimte.)
Taxibus maximaal 8 passagiers.  (Taxibus met voldoende bagageruimte voor 8 passagiers.)
Reist u met een groot gezelschap? 
Geen enkel probleem, we beschikken over een wagenpark van maar liefst 40 voertuigen!
Tevens kunt u ook een offerte voor touringcarvervoer opvragen, we werken nauw samen met collega-bedrijven.

Kinderzitjes.
Kinderzitjes zijn in Nederlandse taxi’s niet verplicht.
Geef bij uw reservering aan of wij een kinderzitje of kinderzitverhoging mee moeten nemen.
Indien u zelf voor een kinderstoeltje of zit verhoger zorgt, deze zullen we gratis mee terug nemen.
Het zitje heeft de chauffeur weer in de auto als u wordt opgehaald op het vliegveld.

Reserveren.
U kunt eenvoudig reserveren op de website, per email of telefonisch.
Deze tarieven gelden voor een reservering minimaal 24 uur voor vertrek.
Bij een reservering binnen 24 uur zullen wij een meerprijs hanteren.

Betaling.
U kunt de betaling per enkele reis contant aan de chauffeur voldoen.
Wenst u met creditcard te betalen? Gelieve het bij uw boeking te vermelden.
Voor creditcard betalingen geldt een toeslag van €3,-.
Het is mogelijk om een factuur of betalingskwitantie te ontvangen.

Annuleren.
Bij het annuleren binnen 24 uur zijn we genoodzaakt de ritprijs voor enkele reis in rekening te brengen.

Contactgegevens.
Heeft u  onverwachte problemen ( zoekraken bagage op de bagageband, vluchtproblemen, annuleringen ) of vragen, bel altijd de centrale:
+ 31 (0) 475 50 31 70 / + 31 (0) 6 11 95 96 57.

Algemene voorwaarden.
Op alle ritten zijn de algemene voorwaarden voor taxivervoer van toepassing.

Privacy Statement.
Dit is het privacy statement van Vakantie Taxi Limburg, gevestigd te Newtonweg 16 L 6101 WX Echt (hierna: Vakantie Taxi Limburg), www.vakantietaxilimburg.nl.

Toepasselijkheid.
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of opdrachten die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Vakantie Taxi Limburg is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in zijn algemeenheid verwerken:

·                Voor- en achternaam
·                Adresgegevens
·                Telefoonnummer
·                E-mailadres

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens.
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn. 

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vakantie Taxi Limburg. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·                U te kunnen contacteren indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
·                U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
·                Het afhandelen van uw betaling 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden.
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden. 
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door ons een e-mail te sturen (info@vakantietaxilimburg.nl). Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzien, corrigeren of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vakantietaxilimburg.nl. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vakantietaxilimburg.nl.


Contact

Telefoon nummer: 0475 - 503170
Email : info@vakantietaxilimburg.nl
Of neem hier contact met ons op


Vakantie Taxi Limburg
Newtonweg 16L
6101 WX ECHT